090 6868 449

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích áp dụng

 

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.omme.vn thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ STARFOCUS.

 

Chính sách này mô tả cách Omme tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên www.omme.vn. Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Omme được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách. 

 

 

2. Quy định cụ th

 

2.1. Về việc thu thập thông tin

 

- Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Omme, tùy từng thời điểm, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

 

- Khách hàng có thể tạo mới tài khoản, hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Facebook, Gmail cá nhân của mình.

 

- Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác cũng như luôn cập nhật thông tin kịp thời. Omme không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc không được cập nhật, có tính chất giả mạo.

 

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

 

- Thông Tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Omme, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty StarFocus. Trong quá trình giao dịch, Omme chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

 

- Các Thành Viên (là khách hàng tạo tài khoản trên www.omme.vn sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của cá nhân mình như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Omme về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

 

 

- Omme có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Omme cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Omme. Khi thu thập dữ liệu, Omme thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

 

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Omme lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách hàng đóng tài khoản trên Omme. Sau khi thời hạn này kết thúc, Omme sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

 

- Trong trường hợp Omme phát hiện Khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Omme có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

 

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 

- Omme có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

 

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào Omme.

 

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Omme, các website khác của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ STARFOCUS hoặc ngược lại.

 

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên Omme.

 

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

 

2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

 

- Omme không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Omme cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

 

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Omme sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Omme cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

 

2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

 

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Omme (08) 02835282083 hoặc gửi email đến địa chỉ: hotro@omme.vn để được giúp đỡ.